Andere nuttige info gerelateerd aan een verkeersongeval

Stel, je hebt een ongeluk veroorzaakt, je auto is beschadigd en je hebt hiervan melding gedaan bij je verzekeraar. Deze weigert echter de schadevergoeding uit te betalen. In dat geval heb je één maand tijd om je autoverzekering op te zeggen.

Hoe verloopt de schaderegeling naar aanleiding van een verkeersongeval en de vergoeding


Je bent niet verantwoordelijk voor het verkeersongeval.
Ben je niet verantwoordelijk voor het verkeersongeval en dus ook niet verantwoordelijk voor de geleden schade, krijg je deze vergoed via je BA Autoverzekering. Welke verzekeraar de schade vergoedt is afhankelijk van de regeling die tussen beide verzekeraars werd getroffen. Geldt er een RDR–regeling tussen beide, zal hoogstwaarschijnlijk je eigen verzekeraar de schade vergoeden (in functie van de omvang van de schade). Is er geen RDR–regeling tussen beide verzekeraars, zal de verzekeraar van de tegenpartij de schade vergoeden.

Ben je zelf verantwoordelijk voor het verkeersongeval.
Als je zelf verantwoordelijk bent, en dus aansprakelijk voor de geleden materiële schade aan je eigen wagen en/of lichamelijke schade, zal je geen vergoeding krijgen via je BA Autoverzekering. Wens je echter in alle situaties, dus ook bij eigen aansprakelijkheid, een vergoeding te krijgen voor de geleden schade, kun je, aanvullend op je verplichte autoverzekering, het best een aanvullende verzekering afsluiten bij je verzekeraar. We denken hierbij aan een omniumverzekering (voor de schade aan je wagen) en/of een bestuurdersverzekering (voor de lichamelijke schade).

De RDR–regeling in België zorgt voor een snelle & eenvoudige verwerking van de schadegevallen


Wat is de RDR–regeling?
Wanneer je betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval, ontrolt er zich een heel netwerk aan te ondernemen stappen & betrokken partijen waardoor het soms een onoverzichtelijk en langdurig kluwen wordt.

De meeste autoverzekeraars in België hebben echter een regeling getroffen (= de RDR–regeling = Reglèment Direct / Directe Regeling) waardoor de verwerking van schadegevallen naar aanleiding van een verkeersongeval eenvoudiger wordt gemaakt opdat sneller kan worden overgegaan tot het uitbetalen van de vergoedingen.

Welke voorwaarden moeten zijn vervuld opdat de RDR–regeling van toepassing wordt?
  1. het verkeersongeval moet in België gebeurd zijn
  2. de schade moet het gevolg zijn van een fysiek contact (= botsing) tussen twee of meer verplicht verzekerde voertuigen
  3. de betrokken voertuigen hebben een geldige BA Autoverzekering afgesloten in België bij één van de ondernemingen die de RDR-conventie hebben ondertekend (lijst van alle ondernemingen die de RDR-conventie hebben ondertekend)
  4. het bedrag van de materiële schade aan het voertuig van het slachtoffer (m.a.w. de verzekerde die niet aansprakelijk is voor het ongeval), mag het plafond van de RDR-conventie (8.500 eur opgetrokken tot 25.000 eur vanaf 01 juli 2007)) niet overschrijden
De verzekeraar van het slachtoffer (= de directe verzekeraar) moet in het bezit zijn van éénduidige en onweerlegbare elementen (gemeenschappelijk aanrijdingsformulier, indien niet beschikbaar de allereerste versie van de partijen) die het mogelijk moet maken om in verschillende courant voorkomende schadegevallen het aansprakelijkheidsbarema van de RDR-conventie toe te passen.

Let wel !
Dankzij de RDR-regeling kan de materiële schade in RDR geregeld worden maar de lichamelijke schade wordt nooit in RDR geregeld.

Terug naar overzicht
Copyright © 2015 - www.carrosseriecools.be | sitemap | Privacy - Disclaimer - Cookies