Aanrijdingsformulier invullen

Een goed ingevuld aanrijdingsformulier versnelt de schaderegeling!

Eenmaal de ergste emoties achter de rug en alle feitelijke gegevens zijn verzameld, dien je nog het aanrijdingsformulier (ook wel 'ongevallenformulier' genoemd) in te vullen. Belangrijk : maak een zo een gedetailleerd (maar objectief) mogelijke beschrijving van het auto–ongeval.

Een foutief of onvolledig ingevuld aanrijdingsformulier geeft vaak aanleiding tot veel problemen en kan de 'niet aansprakelijke bestuurder' zijn rechten kosten !!!

Klik hier om het Europees aanrijdingsformulier te downloaden.

Terug naar overzicht
Copyright © 2015 - www.carrosseriecools.be | sitemap | Privacy - Disclaimer - Cookies